Regulamin sklepu internetowego Manufaktura Porcelany

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Manufaktura Porcelany prowadzony jest przez Liliana Sztybel Manufaktura

Porcelany wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 123074888, nr NIP 7922175208

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za

pośrednictwem Sklepu.

 

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu

Manufaktura Porcelany czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością

gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca - Liliana Sztybel Manufaktura Porcelany, z siedzibą: ul. Węgierska 7/2, 30-538

Kraków wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 123074888, nr NIP 7922175208

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem

http://sklep.manufakturaporcelany.pl

 

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Węgierska 7/2, 30-538 Kraków

2. Adres poczty elektronicznej: kontakt@manufakturaporcelany.pl

3. Numer telefonu: 880 509 414

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych

podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek

VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na

stronach Sklepu.

 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 5 dni lub w

momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas

składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

b. karta płatnicza / kredytowa

c. przy odbiorze (za pobraniem)

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach

Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób

wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł

w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez

Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy